NIEUWS

Opladen elektrische auto aan huis

May 11, 2023

Er is wat meer duidelijkheid over de kosten van een elektrische auto (energie) en de belastbaarheid van een laadpaal.


Geïnstalleerde laadpaal belast of onbelast?

Om met de laadpaal te beginnen, is een laadpaal die is geïnstalleerd bij de woning en gebruikt wordt voor een auto van de zaak onbelast. Dit is ook zo als de werknemer minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt. – Let op, dat ook de DGA werknemer is van de B.V. en dan ook de laadpaal installatie onbelast is. –


Als de laadpaal is geïnstalleerd voor een privéauto dan is deze belast voor zover de vergoeding per kilometer meer is dan € 0.21/km (vanaf 2023) Alle kosten van een privéauto die zakelijk wordt gebruikt zitten in deze € 0.21 per kilometer. Er mag niet meer onbelast worden vergoed.


Kosten opladen elektrische auto aan huis. Wat kan worden doorbelast aan de werkgever?

Het kan gewenst zijn om een elektrische auto op te laden in de nacht aan huis, omdat er geen laadpaal (in de buurt) aanwezig is. Wat zijn dan zakelijke kosten en is een vaste vergoeding mogelijk voor de verbruikte elektra?


Vaste vergoeding.

Een vaste vergoeding voor het verbruik van elektriciteit is niet mogelijk tenzij het aannemelijk kan worden gemaakt dat deze gelijk is aan de integrale kostprijs die wordt betaald aan de energiemaatschappij.


Het plaatsen van een meter.

Allereerst is er het mogelijke probleem van de verbruikte elektra. Daarvoor kan er een meter worden geplaatst om het feitelijke verbruik goed vast te kunnen stellen in KWh. Het plaatsen van zo’n meter valt ook onder zakelijke kosten en kan onbelast worden vergoed. Het plaatsen van de meter is namelijk van belang om het verbruik tegen integrale kostprijs te kunnen berekenen. Daarnaast is het door het prijsplafond wat zal gelden tot 2900 KWh dan aannemelijk te maken dat het hogere verbruik een gevolg is van het opladen van de auto aan huis.


Wat is nu de integrale kostprijs?

Het opladen van een elektrische auto van de zaak kan natuurlijk bij een laadpaal. De kosten daarvan zijn eenvoudig te boeken als zakelijke kosten, maar wat als je deze auto thuis op wilt laden? Wat zijn dan de kosten die kunnen worden vergoed door de werkgever?


De integrale kostprijs zijn zowel, de variabele kosten als de vaste kosten die gedeeld worden door de verbruikte kosten van de werknemer. Let hier wel even op dat bij deze berekening rekening moet worden gehouden met het prijsplafond. Door het prijsplafond kan de integrale kostprijs per KWh dalen.


Tot de kosten kan ook een evenredig deel van de afschrijving van zonnepanelen worden opgenomen. Ook deze kosten kunnen onderdeel zijn van de integrale kostprijs.


Een zakelijke transactie is ook mogelijk.

Bij een zakelijke transactie maken werkgever en werknemer afspraken over het doorleveren van energie onder zakelijke voorwaarden.
Het is belangrijk erop te letten dat volgens de kennisgroep er geen sprake is van een zakelijke transactie als er een vergoeding wordt overeengekomen op basis van een gemiddelde prijs die is vastgesteld door het CBS. Dat komt doordat de markt te wisselend is.


Tot slot:

Een hogere of een lagere vergoeding dan de werkelijke kostprijs voor de werknemer kan er voor zorgen dat het effect heeft op de hoogte van het loon. Onderbouwen van de vergoedingen is dus erg belangrijk.