NIEUWS

Salaris DGA en afschaffing doelmatigheidsmarge.

Oct 17, 2022

Afschaffing doelmatigheidsmarge en jouw salaris als DGA (Directeur-grootaandeelhouder)


Als directeur-grootaandeelhouder ben je ook werknemer, maar hoe stel je nu het salaris vast voor jezelf? Kan je het allemaal zelf bepalen of zijn er regels?


Je hebt er vast wel over gehoord dat een DGA te maken heeft met de regel van het gebruikelijk loon. Hiermee wordt bedoeld dat een DGA in principe een salaris op jaarbasis dient te genieten van € 48.000 (2022), maar is dat wel juist?
De regels voor het gebruikelijk loon zijn nu nog als volgt:


Het loon moet worden vastgesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  2. het loon van de meest verdienende werknemer binnen de organisatie;
  3. € 48.000


Er zijn wel uitzonderingen, zoals voor beginnende ondernemingen, maar dit is de hoofdregel voor het bepalen van jouw salaris als dga.


In 2023 gaat er iets veranderen voor het bepalen van het loon van de DGA. De afschaffing van de doelmatigheidsmarge. In punt 1, zoals je hierboven kunt lezen, is er een 'doelmatigheidsmarge' opgenomen van 25%. Deze marge wordt in 2023 afgeschaft.


Vanaf 2023 moet het salaris van een dga dus gelijk zijn aan het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Is het nu lager? Zorg dan dat dit wordt aangepast naar dit hogere bedrag.


Wat kan je nu al doen om jouw salaris voor volgend jaar te bepalen?

a. Bepaal het loon voor een werknemer in de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Let daarbij op de grootte van jouw onderneming, verantwoordelijkheden en taken.
b. Ga na bij externe bronnen wat het salaris zou moeten zijn, zoals cao's en andere bronnen met gegevens over marktconforme salarissen.
c. Leg de verzamelde gegevens vast en bewaar deze onderbouwing. Mocht de belastingdienst het niet direct met je eens zijn.
d. Vergeet niet jouw bevindingen door te geven aan de persoon of organisatie die de loonadministratie verzorgt.