NIEUWS

Studiekosten voor verplichte opleiding.

Aug 23, 2022

Studiekosten voor een opleiding die verplicht is te volgen volgens bijvoorbeeld de CAO moeten per 1 augustus 2022 betaald worden door de werkgever.


Nieuwe wet per 1 augustus 2022 over studiekosten.

Voorheen kon een werkgever afspraken maken over het vergoeden van studiekosten, zoals een terugbetalingsregeling als een werknemer binnen een bepaalde periode ontslag zou nemen. Dit soort afspraken werd vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Per 1 augustus is er een nieuwe wet waardoor het niet meer mogelijk is om de kosten van scholing voor verplichte opleidingen voor (een deel) terug te laten betalen door de werknemer.


Voor welke opleidingen geldt deze nieuwe wetgeving?

Voor opleidingen die verplicht zijn:

  • Volgens de CAO.
  • De nationale wet.
  • Het Europees recht.
  • Rechtspositieregelingen.


Je kunt dan denken aan opleidingen en trainingen over veiligheid, arbeidsongeschiktheid, een computersysteem waarmee wordt gewerkt of andere opleidingen nodig voor het uit te voeren vak.


Naast dat het niet meer mogelijk is om de kosten (voor een deel) terug te vorderen, is ook geregeld dat de opleiding gezien wordt als werktijd. Dit geldt ook voor het examen.


Andere kosten, zoals boeken, reistijd en reiskosten, moeten ook door de werkgever worden vergoed.


Zijn er ook uitzonderingen of geldt deze wet voor alle opleidingen?

Er zijn een aantal uitzonderingen. Denk aan opleidingen voor artsen, verpleegkundigen of bijvoorbeeld juristen. Je kunt daar meer over lezen onder de Beroepskwalificatierichtlijn.


Studiekostenbeding niet meer van toepassing?

Een studiekostenbeding kan nog steeds van toepassing zijn. Als een werkgever besluit een opleiding te vergoeden die niet verplicht is, dan kan hiervan gebruik worden gemaakt. In zo'n beding kan dan nog steeds afgesproken worden dat een werknemer (een deel) van de studie terug moet betalen als hij of zij binnen een x aantal jaren zelf ontslag neemt.