NIEUWS

TEK, What The Heck?

Oct 26, 2022

TEK is de afkorting van Tegemoetkoming Energie Kosten. Een compensatieregeling voor de hoge energiekosten.


Tegemoetkoming Energie Kosten

De TEK is er voor ondernemingen in het midden en klein bedrijf waar de energiekosten een groot deel vormen van de totale kosten van de onderneming.
De regeling is tijdelijk (loopt tot eind 2023) en natuurlijk zijn er voorwaarden.


  1. De onderneming moet voldoen aan de Europese MKB-definitie. (minder dan 250 werknemers en een jaaromzet die minder is dan € 50 miljoen of een balanstotaal van minder dan € 43 miljoen)
  2. De onderneming moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.
  3. Het verbruik jaarlijks is ten minste 5.000 m³ gas of 50.000 kWh elektriciteit.
  4. De energiekosten zijn minimaal 12,5% van de omzet.


De maximumvergoeding is € 160.000.


De TEK-regeling kan worden aangevraagd in het tweede kwartaal van 2023 bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) Wil je op de hoogte blijven wanneer je de aanvraag kunt doen? Ga dan naar de site van het RVO.


Prijsplafond voor kleinverbruikers, zoals zzp-ers, winkels en bijvoorbeeld verenigingen.

Eerder was al bekend dat er voor huishoudens een prijsplafond gaat gelden voor de torenhoge energierekeningen. Het kabinet heeft nu ook besloten dat er ook een prijsplafond komt voor het MKB.


De maximumtarieven die gelden voor particulieren gelden ook voor ondernemers.
Over verbruik tot 1.200 m³ gas ga je €1,45 per m³ betalen. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief tot een verbruik van 2.900 kWh €0,40 per kWh. Verbruik je meer? Dan gelden de tarieven volgens het energiecontract. De regeling gaat in per 1 januari 2023. Om de energiekosten voor ondernemers tot het einde van 2022 te drukken, komt er vanaf 1 november 2022 een overbruggingsregeling.


Eerder heeft het kabinet al bekendgemaakt dat de energiebelastingen voor bedrijven omlaag zullen gaan. Met de nieuwe plannen voor het prijsplafond, komt deze regeling te vervallen. De belasting op energie blijft dus gelijk aan de belasting in 2022.