TIPS & TRICKS NIEUWS

Rekening courant of toch een lening van de B.V.?

Sep 21, 2023

Als DGA van een BV gebruik je een rekening-courant om kleine bedragen over en weer te kunnen boeken. Stel je hebt een zakelijke rekening privé betaald, dan boek je deze in de administratie van de BV op de kosten met als tegenrekening de rekening- courant.


Oplopen van de rekening courant.

Vaak loopt zo’n rekening-courant ongemerkt op. Dat kan komen, omdat er juist rekeningen worden betaald door de BV, maar dat privékosten zijn.


Waar moet je op letten bij de rekening-courant?

Bij het gebruik maken van een rekening-courant zal je op moeten letten dat het saldo gedurende het jaar niet te veel oploopt. Als het saldo namelijk uitkomt boven de € 17.500,- (2023) al is dat maar tijdelijk dan zal er rente berekend moeten worden.


Dit zou je kunnen voorkomen door het doen van een dividenduitkering als het om hogere bedragen gaat. Dat is zeker verstandig nu de rente stijgt om de inflatie tegen te gaan en de rente zal naar verwachting meer gaan stijgen. Het doen van een dividenduitkering dit jaar (2023) kan ook gunstiger zijn dan deze uit te stellen naar volgend jaar als deze hoger is dan € 67.000,-


Veranderingen dividendbelasting 2024

Vermoedelijk heb je al gehoord of gelezen dat er wat gaat veranderen aan de dividendbelasting. Vanaf 2024 komen er namelijk twee tarieven voor de Box 2 heffing. Het tarief voor een dividenduitkering gaat tot een bedrag van € 67.000 naar 24.5% i.p.v. 26.9%, maar boven dit bedrag zal de dividendbelasting stijgen naar 31%. Laat je door die 31% niet direct misleiden door te denken dat het veel verstandiger is om dit jaar een dividenduitkering te doen als deze hoger zal zijn dan € 67.000,-


Rekenvoorbeeld:

Stel dat je een dividenduitkering wilt doen van 100.000 euro wat is dan het verschil in belastingen?
2023: 100.000 x 26.9% = € 26.900 aan dividendbelasting.
2024: 67.000 x 24.5% = € 16.415 + 33.000 x 31% = € 10.230 (Totaal € 26.645,-)

Een besparing dus van € 255.- als je de uitkering uitstelt tot 2024.


Stel dat je een dividenduitkering wilt doen van € 150.000
2023: 150.000 x 26.9% = € 40.350 aan dividendbelasting
2024: 67.000 x 24.5% = € 16.415 + 83.000 x 31% = € 25.730 (Totaal € 42.145,-)
Een nadeel van € 1.795.-, zodat je beter dit jaar nog een dividenduitkering kunt doen of een gedeelte dit jaar en een gedeelte volgend jaar.


Het is daarom belangrijk om dit jaar al te berekenen wat het meest gunstige jaar is om die dividenduitkering te doen. Is de gewenste dividenduitkering lager dan € 67.000.- stel deze dan nog even een paar maandjes uit.


Note: Er is in deze berekening uitgegaan van de situatie zonder partner. Met partner kan je de aanmerkelijkbelangheffing uitrekenen m.b.v. de volgende bedragen en tarieven.


2024 (Zonder partner) Uitkeringen tot € 67.000 : 24.5%

Uitkeringen boven € 67.000 : 31%


2024 (Met partner) Uitkeringen tot € 134.000 : 24.5%

Uitkeringen boven € 134.000 : 31%


Verhouding salaris, leningen en dividenduitkeringen.

Als het saldo van de rekening-courant dreigt uit te komen boven de € 17.500,- dan is een dividenduitkering waarschijnlijk de beste oplossing. Let daarbij wel op of een dividenduitkering mogelijk is, want ook daar zijn regels voor. Waar een DGA zich in kan vergissen is om niet naar de verhouding te kijken tussen het salaris, de gewenste dividenduitkering en aangegane leningen. Bedenk altijd dat er zakelijke overwegingen moeten zijn. De B.V. staat apart van het privéleven van jou als directeur groot aandeelhouder.


Aangifte dividendbelasting binnen een maand.

Het is ook belangrijk om er rekening mee te houden dat als je dividend uit gaat keren er direct (binnen een maand) aangifte gedaan moet worden en er een aanslag zal volgen voor de B.V. van 15%. Deze inhouding op het uit te keren dividend kan in de aangifte inkomstenbelasting worden verrekend.


Kan een lening van de B.V. aan de DGA de oplossing zijn?

Dat ligt eraan. Om daar een antwoord op te geven zal er eerst een aantal vragen moeten worden beantwoord. Vragen als:


  • Welke risico’s loopt een B.V. om de lening aan te gaan?
  • Zou de B.V. een soortgelijke leningsovereenkomst aangaan met derden? Je kunt dan denken aan de aflossing van de lening, de rente, een onderpand en/of andere zekerheden.


Het is dan ook erg belangrijk om al deze voorwaarden goed te documenteren in de overeenkomst en kritisch te kijken naar de zakelijkheid van de lening overeenkomst.


- Let ook op de nieuwe wet die excessief lenen tegen gaat wat geld lenen van de B.V. beperkt tot maximaal 700.000 euro met uitzondering van de bestaande eigenwoning schuld. Het gaat dan om leningen van de B.V. aan de DGA samen met de rekening courant verhouding. -